Welkom op de site van EPA-W Labels.

Uw persoonlijke Energielabel adviseur, gespecialiseerd in het afgeven van energielabels voor woningen in de regio Haaglanden.

Het energielabel is sinds 2008 wettelijk verplicht zodra u een woning verkoopt of verhuurt.  Deze verplichting vloeit voort uit de Europese Richtlijn energieprestaties van de woningen in de Europese Unie.

Op dit moment worden er nog weinig labels gemaakt daar in de wet geen sancties op het ontbreken van een energielabel staan. Hier komt per 1 januari 2015 verandering in.

EPA staat voor Energie Prestatie Advies.

Het EPA-label is het energielabel dat is bedoeld om kopers en huurders inzicht te geven in de energiezuinigheid van een woning of gebouw. Met de toenemende energieprijzen letten kopers en huurders steeds meer op de energiezuinigheid, aangezien dit direct van invloed is op de maandelijkse energielasten. Tevens is het energielabel bedoeld voor de verkoper of verhuurder om energiebesparende (duurzame) maatregelen te stimuleren welke staan aangegeven op het energielabel. Daarmee heeft het energielabel mogelijk ook invloed op de koopprijs of huurprijs die geldt voor de woning of het gebouw. Het EPA-W label is het energielabel voor woningen en het EPA-U label is het energielabel voor bedrijven.
Een energielabel (afgebeeld op een Energie Prestatie Certificaat) geeft weer hoe energiezuinig een woning of gebouw is op een schaal van A t/m G, waarbij A het meest zuinig is. Een afgegeven energielabel is 10 jaar geldig en dient op het moment van verkoop of verhuur van een woning of gebouw te kunnen worden overlegd.


Veranderingen per 1 januari 2015:

Energielabel woningen oude stijl wordt Energie-Index

Het energieprestatiecertificaat gaat per 1 januari 2015 over in de Energie-Index. De Energie-Index is een vrijwillig instrument  voor woningeigenaren om een exactere bepaling van de energieprestatie van een woning te berekenen. Bij een Energie-Index ontvangt de woningeigenaar automatisch een definitief energielabel. 

Voor woningcorporaties wordt de Energie-Index vaak gebruikt. Aan de Energie-Index worden financiële instrumenten gekoppeld, zoals het woningwaarderingsstelsel, STEP en FEH. Woningcorporaties kunnen de Energie-Index ook gebruiken om de investeringen van hun woningvoorraad te waarderen en bepalen.

 

  Wat houden deze veranderigen in?

  • Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP): subsidie voor verhuurders om het energielabel van woningen onder de liberalisatiegrens te verbeteren.
  • Fonds energiebesparing huursector (FEH): lening voor verhuurders om het energielabel van woningen onder en boven de liberalisatiegrens te verbeteren.
  • Een energielabel is verplicht bij verkoop of verhuur van gebouwen en woningen en bij oplevering van nieuwe utiliteitsbouw.
  • Installatiekeuringen van airco’s >12kW en verwarmingssystemen >100kW is verplicht.
  • Woningeigenaren krijgen per 1 januari 2015 een voorlopig energielabel dat ze zelf moeten omzetten in een definitief energielabel.
  • Energiebesparende maatregelen hebben voordelen: een lagere energierekening, hogere verkoopwaarde, comfortabeler, veiliger en gezonder en beter voor het milieu. Zeker als er al verbouwingsplannen zijn, loont het om direct energiebesparende maatregelen te treffen. 
  • Ook een installatiekeuring heeft meerdere voordelen: op koeling bespaar je 10% tot 30% per jaar. De kosten van een keuring zijn daardoor snel terugverdiend. En er is 5% tot 35% minder kans op storingen.
  • Woningeigenaren, verhuurders en woningcorporaties kunnen een Groenlening afsluiten voor het energiezuiniger maken van woningen. De hoogte van de lening hangt af van het energielabel dat de woning krijgt na renovatie.
  • Via de Nationale Hypotheek Garantie kunnen woningeigenaren maximaal € 8.000 lenen voor energiebesparende maatregelen. De NHG houdt dit bedrag buiten de toetsing voor maximale financieringslast.
  • Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP): subsidie voor verhuurders om het energielabel van woningen te verbeteren.